Добро пожаловать!


CLIMATE CHANGE WORKING GROUP
NGO MEMBERSHIP LIST

ECOFOREST (Kharkiv)
Igor Buksha (buksha@uriffm.com.ua)

Bakhmat (Artemivsk)
Vladimir Berezin (galina@inca.donetsk.ua)

Ekologiya и Myr (Simferopol)
Eduard Shishonkov (shishonkov@ekomir.simfi.net)

Ecoclub (Rivne)
Taras Lichuk (ecoclub@ukrwest.net)

Tovarystvo Okhorony Pryrody (Khmelnitsky)
Yury Reznikov (reznick51@yahoo.co.uk)

Association "Our Home" (Ivano-frankivsk)
Yurij Wasidlow (ourhome@il.if.ua)

World Laboratory (Lviv)
Peter Grytsyshyn (worldlab@ipm.lviv.ua)

Energy Brigades (Kyiv)
Natasha Akulenko (akul@svitonline.com)

Future Age Energy (Kyiv)
Andriy Konechenkov (fae@tcem.ntu-kpi.kiev.ua)

Green Dossier (Kyiv)
Tamara Malkova (tamara@akcecc.kiev.ua)

Zeleny Svit Information Center (Kyiv)
Serghiy Fedorynchyk (fedoryn@grworld.freenet.kiev.ua)

Holos Pryrody (Dniprodzerzhinsk)
Evhen Kolishevskiy (golos@alice.dp.ua)

Ecopravo (Lviv)
Iryna Tustanovska (itustan@darkwing.uoregon.edu)

Ecopravo (Kharkiv)
Alexei Shumylo (root@ecopravo.kharkov.ua)

National Ecological Center (Kyiv)
Olexi Pasyuk, Yuriy Urbansky (opasyuk@bankwatch.org)